1 مورد یافت شد

حضرت رسول (ص): ماه شعبان، «شعبان» نامیده شد؛ زیرا روزی‌ هاى مؤمنان در این ماه قسمت مى شود.

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/حضرت-رسول-(ص):-ماه-شعبان،-«شعبان»-نامیده-شد؛-زیرا-روزی‌-هاى-مؤمنان-در-این-ماه-قسمت-مى-شود·

حضرت رسول (ص): ماه شعبان، «شعبان» نامیده شد؛ زیرا روزی‌ هاى مؤمنان در این ماه قسمت مى شود. حضرت رسول (ص): ماه شعبان، «شعبان» نامیده شد؛ زیرا روزی‌ هاى مؤمنان در این ماه قسمت مى شود. فرارسیدن اعیاد شعبانیه و میلاد با‌‌ سعادت حضرت...

{date}