2 مورد یافت شد

اولویت اول واکسیناسیون مردم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/اولویت-اول-واکسیناسیون-مردم

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم: تمامی مجموعه دانشگاه وظیفه دارند به امر واکسیناسیون مردم کمک کرده و در روند این امر مهم اهتمام داشته باشند. اولویت اول واکسن مردم است و تمامی امکانات را در این خصوص بسیج کرده ایم....

{date}

بسیج تمام امکانات دانشگاه برای واکسیناسیون در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بسیج-تمام-امکانات-دانشگاه-برای-واکسیناسیون-در-قم

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم: بسیج تمام امکانات دانشگاه برای انجام واکسیناسیون همشهریان مورد تاکید است و بر آن اهتمام داریم. انجام واکسیناسیون در کاهش موارد مرگ و میر افراد با سنین بالا موثر است و از همشهریان عزیز میخواهیم به این امر اهتمام...

{date}