1 مورد یافت شد

بررسی شیوع چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بررسی-شیوع-چاقی-شکمی-و-عوامل-مرتبط-با-آن-در-بیماران-مبتلا-به-سکته-مغزی

سکته مغزی بررسی شیوع چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی با توجه به شیوع بالای چاقی شکمی در مبتلایان به سکته مغزی، انجام اقداماتی همچون بهبود کیفیت تغذیه و ارتقای سطح سواد سلامت در پیشگیری از چاقی و کاهش وزن به...

{date}