2 مورد یافت شد

کمیته واکنش سریع مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/کمیته-واکنش-سریع-مقابله-با-کرونا-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-برگزار-شد

کمیته واکنش سریع مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد کمیته واکنش سریع مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این جلسه گفت: متاسفانه وضعیت کرونا در قم در حال پیشرفت بوده و از...

{date}

کمیته واکنش سریع مقابله با کرونا برگزار شد

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/کمیته-واکنش-سریع-مقابله-با-کرونا-برگزار-شد

کمیته واکنش سریع مقابله با کرونا برگزار شد کمیته واکنش سریع مقابله با کرونا برگزار شد کمیته واکنش سریع مقابله با کرونا به ریاست دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد. در این جلسه آخرین تحولات و...

{date}