2 مورد یافت شد

بسیج تمام امکانات دانشگاه برای واکسیناسیون در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بسیج-تمام-امکانات-دانشگاه-برای-واکسیناسیون-در-قم

واکسیناسیون در قم بسیج تمام امکانات دانشگاه برای واکسیناسیون در قم دکتر بابک فرزین نیا معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم: بسیج تمام امکانات دانشگاه برای انجام واکسیناسیون همشهریان مورد تاکید است و بر آن اهتمام داریم. انجام...

{date}

روند واکسیناسیون در قم بررسی شد

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/روند-واکسیناسیون-در-قم-بررسی-شد

واکسیناسیون در قم بررسی شد روند واکسیناسیون در قم بررسی شد دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور در مرکز واکسیناسیون، از نحوه ارائه واکسن به گروه های هدف طبق دستورالعمل وزارت بهداشت بازدید کرد. دکتر...

{date}