3 مورد یافت شد

روند واکسیناسیون خودرویی ...

https://muq.ac.ir/گزارش-تصویری/روند-واکسیناسیون-خودرویی-···

واکسیناسیون خودرویی ... گزارش تصویری روند واکسیناسیون خودرویی ... روند واکسیناسیون خودرویی در استان همچنان با استقبال همشهریان به صورت منظم و بی وقفه در حال انجام است بلوار زائر _ پارکینگ مصلی عصرها همه روزه ساعت 18 تا 21 ...

{date}

گزارشی از روند واکسیناسیون خودرویی کرونا در استان قم در 26 تیرماه

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/گزارشی-از-روند-واکسیناسیون-خودرویی-کرونا-در-استان-قم-در-26-تیرماه

واکسیناسیون خودرویی کرونا در استان قم در 26 تیرماه گزارش تصویری گزارشی از روند واکسیناسیون خودرویی کرونا در استان قم در 26 تیرماه "> "> "> "> "> "> "> "> "> کپی لینک کوتاه کلمات...

{date}

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از مرکز واکسیناسیون خودرویی

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-رئیس-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-از-مرکز-واکسیناسیون-خودرویی

واکسیناسیون خودرویی بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از مرکز واکسیناسیون خودرویی در این بازدید، روند راه اندازی و شروع به کار مرکز واکسیناسیون خودرویی مورد ارزیابی قرار گرفت. این مرکز که در بلوار شهید...

{date}