3 مورد یافت شد

پلمب دو باشگاه ورزشی در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-مراکز/پلمب-دو-باشگاه-ورزشی-در-قم

پلمب دو باشگاه ورزشی در قم پلمب دو باشگاه ورزشی در قم دو باشگاه ورزشی در قم به علت عدم توجه به دستورات بهداشتی پلمب شدند. کپی لینک کوتاه گروه خبری :مراکز کد خبر...

{date}

پلمب واحدهای متخلف بهداشتی در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-مراکز/پلمب-واحدهای-متخلف-بهداشتی-در-قم

پلمب واحدهای متخلف بهداشتی در قم پلمب واحدهای متخلف بهداشتی در قم به همت کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، واحدهای متخلف بهداشتی در قم پلمب شدند. یک واحد شیرینی فروشی که اقدام به عرضه شیرینی...

{date}

پلمب دو واحد مداخله گر در امور زایمان در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-مراکز/پلمب-دو-واحد-مداخله-گر-در-امور-زایمان-در-قم

پلمب دو واحد مداخله گر در امور زایمان در قم پلمب دو واحد مداخله گر در امور زایمان در قم دو واحد مداخله گر در امور زنان و زایمان در قم پلمب و با عاملین متخلف برخورد صورت گرفت. در پی کسب اخبار واصله و بررسی...

{date}