1 مورد یافت شد

با هر نوع تجمع و بازگشایی مراکز آموزشی مخالف هستم

https://muq.ac.ir/اخبار/با-هر-نوع-تجمع-و-بازگشایی-مراکز-آموزشی-مخالف-هستم

مراکز آموزشی مخالف هستم با هر نوع تجمع و بازگشایی مراکز آموزشی مخالف هستم دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه: با هر نوع تجمع و بازگشایی مراکز آموزشی مخالف هستم. دکتر قدیر...

{date}