1 مورد یافت شد

قدردانی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم از دکتر قدیر

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/قدردانی-بسیج-دانشجویی-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-از-دکتر-قدیر

قدردانی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم از دکتر قدیر قدردانی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم از دکتر قدیر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم امروز از دکتر قدیر رئیس دانشگاه به دلیل حمایت ها و اقدامات صورت گرفته قدردانی...

{date}