2 مورد یافت شد

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد

https://muq.ac.ir/اخبار/جلسه-کارگروه-سلامت-و-امنیت-غذایی-برگزار-شد

سلامت و امنیت غذایی برگزار شد جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار شد این جلسه با حضور دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سایر اعضا در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر قدیر به روند اوج...

{date}

گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان قم تشکیل شد

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/گروه-کاری-سلامت-و-امنیت-غذایی-استان-قم-تشکیل-شد

سلامت و امنیت غذایی استان قم تشکیل شد گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان قم تشکیل شد این جلسه به ریاست دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف استان برگزار شد. در این جلسه در...

{date}