5 مورد یافت شد

گزارشی از روند واکسیناسیون کرونا در روستاهای استان قم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/گزارشی-از-روند-واکسیناسیون-کرونا-در-روستاهای-استان-قم

روند واکسیناسیون کرونا در روستاهای استان قم گزارش تصویری گزارشی از روند واکسیناسیون کرونا در روستاهای استان قم "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> کپی لینک کوتاه کلمات...

{date}

گزارشی از روند واکسیناسیون همشهریان در مراکز شماره ۲ و ۳ استان قم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/گزارشی-از-روند-واکسیناسیون-همشهریان-در-مراکز-شماره-۲-و-۳-استان-قم

روند واکسیناسیون همشهریان در مراکز شماره ۲ و ۳ استان قم گزارش تصویری گزارشی از روند واکسیناسیون همشهریان در مراکز شماره ۲ و ۳ استان قم "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ...

{date}

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و ناظر کشوری طرح شهید سلیمانی از روند واکسیناسیون کرونا در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-رئیس-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-و-ناظر-کشوری-طرح-شهید-سلیمانی-از-روند-واکسیناسیون-کرونا-در-قم

روند واکسیناسیون کرونا در قم بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و ناظر کشوری طرح شهید سلیمانی از روند واکسیناسیون کرونا در قم دکتر قدیر و دکتر ابرازه به اتفاق دکتر محبی با حضور در مراکز واکسیناسیون کرونا شماره ۱و۲ در قم، از روند ارائه...

{date}

بازدید ناظر کشوری طرح شهید سلیمانی از روند واکسیناسیون کرونا در قم

https://muq.ac.ir/گزارش-تصویری/بازدید-ناظر-کشوری-طرح-شهید-سلیمانی-از-روند-واکسیناسیون-کرونا-در-قم

روند واکسیناسیون کرونا در قم گزارش تصویری بازدید ناظر کشوری طرح شهید سلیمانی از روند واکسیناسیون کرونا در قم دکتر ابرازه با حضور در مرکز واکسیناسیون کرونا در قم، از روند ارائه واکسن به گروه‌های هدف طبق دستورات وزارت بهداشت، بازدید کرد. ...

{date}

روند واکسیناسیون در قم بررسی شد

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/روند-واکسیناسیون-در-قم-بررسی-شد

روند واکسیناسیون در قم بررسی شد روند واکسیناسیون در قم بررسی شد دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور در مرکز واکسیناسیون، از نحوه ارائه واکسن به گروه های هدف طبق دستورالعمل وزارت بهداشت بازدید کرد. ...

{date}