2 مورد یافت شد

سین هشتم؛ سلامت

https://muq.ac.ir/اخبار/سین-هشتم؛-سلامت

روابط عمومی کد خبر :41170 کلمات کلیدی سین_هشتم_سلامتعید_نوروزروابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_قمکرونادر_خانه_می_مانیممسافرتدید_و_بازدید حسین علی آبادی --> لیست اخبار نظرات 0 نظر برای این مطلب وجود...

{date}

کمیته اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

https://muq.ac.ir/اخبار/کمیته-اطلاع-رسانی-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-برگزار-شد

روابط عمومی کد خبر :39651 کلمات کلیدی کمیته_اطلاع_رسانیروابط_عمومیدانشگاه_علوم_پزشکی_قمدکتر_قدیر حسین علی آبادی --> لیست اخبار نظرات 0 نظر برای این مطلب وجود دارد نظر دهید ...

{date}