1 مورد یافت شد

مرکز شماره ۳ واکسیناسیون قم راه اندازی شد

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/مرکز-شماره-۳-واکسیناسیون-قم-راه-اندازی-شد

مرکز شماره ۳ واکسیناسیون قم راه اندازی شد مرکز شماره ۳ واکسیناسیون قم راه اندازی شد این مرکز واقع در انتهای نیروگاه، روبروی امامزاده سیدمعصوم (ع)، مرکز الزهرا (س) دایر شده است. همشهریانی که در اولویت تزریق...

{date}