2 مورد یافت شد

همه سالمندان بالای ۸۰ سال در دو روز آتی جهت دریافت واکسن مراجعه کنند

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/همه-سالمندان-بالای-۸۰-سال-در-دو-روز-آتی-جهت-دریافت-واکسن-مراجعه-کنند

دریافت واکسن مراجعه کنند همه سالمندان بالای ۸۰ سال در دو روز آتی جهت دریافت واکسن مراجعه کنند با پایان یافتن فراخوان تلفنی سالمندان دارای پرونده الکترونیکی از سوی مراقبین سلامت به اطلاع خانواده‌های...

{date}

برای دریافت واکسن و ثبت پرونده سلامت نباید وارد هیچ سایت و لینکی شوید

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/-برای-دریافت-واکسن-و-ثبت-پرونده-سلامت-نباید-وارد-هیچ-سایت-و-لینکی-شوید

دریافت واکسن و ثبت پرونده سلامت نباید وارد هیچ سایت و لینکی شوید هشدار به شهروندان/ مراقب باشید! برای دریافت واکسن و ثبت پرونده سلامت نباید وارد هیچ سایت و لینکی شوید اخیرا پیام کاربران حاکی از آن است عده ای با تولید یک پیام جعلی از...

{date}