1 مورد یافت شد

رکورد تزریق واکسن در قم امروز ثبت شد

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/رکورد-تزریق-واکسن-در-قم-امروز-ثبت-شد

رکورد تزریق واکسن در قم امروز ثبت شد رکورد تزریق واکسن در قم امروز ثبت شد ‏امروز روز خوب ‎ واکسن کرونا برای قمی‌ها بود و ۱۶۴۳ دوز واکسن به گروه‌های هدف تزریق شد. کادر بهداشت و درمان، سالمندان، پاکبانان،...

{date}