1 مورد یافت شد

بسیج تمام امکانات دانشگاه برای واکسیناسیون در قم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بسیج-تمام-امکانات-دانشگاه-برای-واکسیناسیون-در-قم

بسیج تمام امکانات دانشگاه برای واکسیناسیون در قم بسیج تمام امکانات دانشگاه برای واکسیناسیون در قم دکتر بابک فرزین نیا معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم: بسیج تمام امکانات دانشگاه برای انجام واکسیناسیون همشهریان مورد تاکید است و بر آن...

{date}