1 مورد یافت شد

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از بخش مامایی بیمارستان‌های ایزدی و شهدا

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-رییس-دانشگاه-علوم-پزشکی-از-بخش-مامایی-بیمارستان‌های-ایزدی-و-شهدا

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از بخش مامایی بیمارستان‌های ایزدی و شهدا گزارش تصویری بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از بخش مامایی بیمارستان‌های ایزدی و شهدا "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ...

{date}