2 مورد یافت شد

بازدید میدانی دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی از مراکز واکسیناسیون کرونا استان

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-میدانی-دکتر-قدیر-رییس-دانشگاه-علوم-پزشکی-از-مراکز-واکسیناسیون-کرونا-استان

بازدید میدانی دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی از مراکز واکسیناسیون کرونا استان گزارش تصویری بازدید میدانی دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی از مراکز واکسیناسیون کرونا استان در این بازدید میدانی،مدیر حراست و رئیس بازرسی دانشگاه علوم پزشکی...

{date}

بازدید میدانی دکتر قدیر از وضعیت بیمارستان فرقانی قم

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/بازدید-میدانی-دکتر-قدیر-از-وضعیت-بیمارستان-فرقانی-قم

بازدید میدانی دکتر قدیر از وضعیت بیمارستان فرقانی قم بازدید میدانی دکتر قدیر از وضعیت بیمارستان فرقانی قم در ادامه بازدید های شبانه دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمارستان های کرونایی استان امشب وی به همراه دکتر پرهام معاون...

{date}