2 مورد یافت شد

دعوت جامعه سلامت استان قم برای حضور پرشور مردم در انتخابات

https://muq.ac.ir/اخبار-دانشگاه/دعوت-جامعه-سلامت-استان-قم-برای-حضور-پرشور-مردم-در-انتخابات

ایجاد شور انتخاباتی با رعایت دستورات بهداشتی دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه ستاد پیشگیری کنترل و مبارزه با کرونا ویروس: وضعیت شیوع کرونا و میزان مراجعات محیطی و بستری‌ها رو به کاهش ولی گاهی روند ثابت است، لذا تجمعات و اجتماع‌های پیش رو...

{date}

ایجاد شور انتخاباتی با رعایت دستورات بهداشتی

https://muq.ac.ir/اخبار-کرونا/ایجاد-شور-انتخاباتی-با-رعایت-دستورات-بهداشتی

ایجاد شور انتخاباتی با رعایت دستورات بهداشتی ویروس کرونا قابل پیش بینى نیست و نباید غافلگیر شویم ایجاد شور انتخاباتی با رعایت دستورات بهداشتی دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه ستاد پیشگیری کنترل و مبارزه با کرونا...

{date}