• 1400/02/31 - 16:26
 • 709
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

سلسله کارگاه های آنلاین مرور سیستماتیک و متا آنالیز

سلسله کارگاه های آنلاین مرور سیستماتیک و متا آنالیز

در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان، در امر تحقیقات و فناوری،  معاونت آموزش تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان سلسله کارگاه های آنلاین مرور سیستماتیک و متا آنالیز در خرداد ماه سال 1400 به شرح زیل یرگزار می نماید .

برنامه زمان بندی کارگاه مجازی آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز

عنوان زمان موضوع بخش اول بخش دوم
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 1 شنبه 1 خرداد
ساعت 12-15
معرفی مطالعات و تعیین عنوان برای متاآنالیز
 • تعیین عنوان برای متاآنالیز مطالعات مشاهده ای
 • تعیین عنوان برای متاآنالیز مطالعات مداخله ای
 • تهیه کلیدواژه برای جستجوی سیستماتیک
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 2 دوشنبه 3 خرداد
ساعت 13-16
جستجوی سیستماتیک
 • نحوه جستجو در پایگاه های مختلف
 • نحوه ساخت گروه ها و غربالگری مقالات در endnote
 • استخراج اطلاعات مورد نیاز برای متاآنالیز مطالعات مشاهده ای
 • استخراج اطلاعات مورد نیاز برای مرور سیستماتیک
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 3 چهارشنبه 5 خرداد
ساعت 12-15
استخراج اطلاعات مطالعات مداخله ای
 • استخراج اطلاعات از مقالات انتخاب شده
 • تبدیل اطلاعات و آماده سازی آنها برای آنالیز
 • استخراج اطلاعات مقالات cross-over
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 4 شنبه 8 خرداد
ساعت 12-15
ارزیابی کیفیت مقالات
 • ارزیابی کیفیت مطالات مداخله ای
 • ارزیابی کیفیت مطالعات آینده نگر، مقطعی و مورد شاهد
 • آماده سازی نرم افزار STATA برای آنالیز
 • ورود اطلاعات
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 5 دوشنبه 10 خرداد
ساعت 13-16
آنالیز داده ها
 • متاآنالیز میانگین ها در مطالعات مداخله ای
 • متاآنالیز اندازه های RR، OR، HR
 • تفسیر یافته ها
 • تفسیر هتروژنتی
 • آنالیز زیرگروهی
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 6 چهارشنبه 12 خرداد
ساعت 12-15
آنالیز داده ها
 • آنالیزهای Publication bias
 • آنالیز متارگرسیون
 • آنالیز حساسیت
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 7 سه شنبه 18 خرداد
ساعت 12-15
آماده سازی شکل ها و جداول
 • ویرایش gragh
 • ترسیم جدول سیستماتیک
 • ترسیم جدول و شکل سابگروپ
 • ترسیم جدول ارزیابی کیفیت مقالات
مرورسیستماتیک و متاآنالیز 8 چهارشنبه 19 خرداد
ساعت 12-15
نگارش مقاله
 • نحوه نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 • آماده سازی مقاله برای سابمیت
 • تهیه چک لیست PRISMA


مدرسین :
دکتر علیرضا میلاجردی (استادیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
دکتر امید صادقی (متخصص تغذیه و رژیم درمانی )

لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متاآنالیز 1
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=uQf3QLYZXStn-8YjsLrqmA%3D%3D
لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متاآنالیز 2
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=mGP-LzCMYSH7czWNntpRsQ%3D%3D
لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متاآنالیز 3
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=5hKmIfJ2dBTXi1kD-niXow%3D%3D
 لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متاآنالیز 4
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=5w3vi5OiKzMSNXDCRksUqA%3D%3D
لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=1qA7AM5-jqbEf-L8Xw9NmA%3D%3D
لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متاآنالیز 6
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=6vDY0-Vami4Xd8781Wz6aQ%3D%3D
لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متاآنالیز 7
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=ifiil9b7jpfzQsv04vV5mQ%3D%3D
لینک ثبت نام کارگاه آنلاین مرور سیستماتیک و متا آنالیز 8
http://exam.abadanums.ac.ir/answers?sid=r-WewLnGb576tHeSWrfpBw%3D%3D
لینک ورود به کارگاه :
http://vc.abadanums.ac.ir/research
لینک دریافت گواهی های کارگاه ها
https://research.abadanums.ac.ir/portal/home/?352486/

 • گروه خبری :
 • کد خبر : 42109

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید