منشور اخلاقی دانشگاه
1) چون یکی از اهداف تأسیس و وجود دانشکده علوم پزشکی در استان، رفع مشکلات و مسائل بیماران و دردمندان می‌باشد، لذا اصل اول در دانشکده و واحدهای تابعه آن تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری بوده و همه کارمندان خود را موظف می‌دانند که خدمات خود را به بهترین وجه در اختیار بیماران قرار دهند.

2) برای نیل به هدف بلند و متعالی جلب رضایت ارباب رجوع و کرامت نهادن به بیماران و مراجعان به بیمارستانها استراتژی بلند مدت حفظ و ارتقاء سلامتی عموم مردم استان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و روحی معنوی وجهه همت قرار داده‌ایم و امید آن داریم تا از رهگذر انجام وظایف خویش بتوانیم در رفع آلام دردمندان کوشش نموده و اندکی از دین خویش را نسبت به تأمین و ارتقاء سلامتی آحاد مردم شریف استان ادا نماییم.

3) ما همگی خود را ملزم به رعایت آداب برخورد با بیمار دانسته و معتقدیم کلیه خدمات مورد نیاز بیمار را بایستی بدون هیچگونه چشمداشت در اختیار او قرار داده و با ارائه راهنماییهای لازم، بیمار و همراهان را از سردرگمی رها نموده و با ایجاد و طراحی فضا و جوی سالم در بیمارستان به گونه‌ای رفتار نماییم که بیمار پس از ترخیص، بیمارستان را با خاطره‌ای خوش ترک نماید.

4) ما همگی به این موضوع توجه اکید داریم که احکام شرع مقدس اسلام، سوگند نامه پزشکی بقراط، بیانیه مأموریت سازمانی دانشکده، منشور حقوق بیماران، قوانین و دستورالعمل های فعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین وجدان بیدار و آگاه کارکنان خدوم شاغل در دانشکده علوم پزشکی و واحدهای تابعه همه و همه بر حرمت تمامی انسانها و کرامت انسانی تکیه دارند و ما نیز به تأسی از این قوانین و احکام منور و مقدس آنها را سرلوحه خدمت در عرصه مقدس سلامتی قرار داده و امیدواریم بتوانیم تمامی رفتار و عملکردمان را منطبق با آنها نماییم.

5) ما معتقدیم بایستی به صحبت‌های وخواسته‌های مراجعان به دقت گوش داده و در پاسخگویی وارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش ممکن صورت گیرد و در برخورد با مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شده و فضای مراودت به گونه‌ای باشد که حاکی از ارتباط متقابل و اطمینان کامل باشد.

6) ما معتقدیم برای انجام وظایفمان به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت، دقت، صحت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی بایستی از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد در محیط سازمان خودداری نموده و در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و بروز خطا و انحراف خود را ملزم به برخورد قانونی با فرد خاطی می‌دانیم و اعتقاد راسخ داریم که اگر فعالیت‌هایمان را بر اساس روش‌های مستند و مورد قبول و بر اساس ضابطه انجام دهیم هیچگونه مشکلی بروز نخواهد کرد و در نهایت جلب رضایت ارباب رجوع نیز حاصل خواهد شد.

7) ما معتقدیم برای ایجاد جو سالم پر از تفاهم در محیط دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه آن بایستی از شایعه‌سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می‌کند، پرهیز شده و صفات رازداری و صداقت، محبت، خدمت به همنوع و دستگیری از مستمندان و محرومان را سرلوحه فعالیت‌ها و وظایف خویش قرار دهیم و سعی نماییم با استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی خود حس مسئولیت و پاسخگویی در برابر بیماران و مراجعان را تقویت و سازمان را در تحقق و نیل به اهداف عالیه آن مساعدت نماییم.

8) ما معتقدیم تمامی همکارانی که با بیماران در ارتباط نزدیک بوده و از اسرار پرونده پزشکی ایشان مطلع‌اند ملزم به رعایت و حفظ اسرار بیمار بوده بایستی از افشاء این اسناد خودداری نمایند و از تسلیم مدارک و اسناد به مراجع غیرقانونی اکیدا اجتناب نمایند.

9) در دانشگاه و واحدهای تابعه آن کلیه کارمندان و کارکنان موظفند از پوشش مناسب با حرفه طبابت و منطبق با فرهنگ و عرف جامعه اسلامی استفاده کرده و از مصرف دخانیات به عنوان عامل بسیاری از بیماری‌ها وسرطان‌ها در محیط اداری و در محضر بیماران محترم پرهیز نمایند.

10) ما (مدیران، کارشناسان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم) با اعتقاد راسخ به اولویت و ارجحیت امر پیشگیری و بهداشت بر امر درمان و عنایت به تأثیر بی‌بدیل و غیر قابل انکار اصل آموزش و اطلاع رسانی در حفظ و ارتقاء سلامتی آحاد جامعه، بر آنیم این اصل را در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خویش مدنظر قرار داده و از رهگذر کاربردی نمودن اصل آموزش در ابعاد نظری و عملی بتوانیم در جهت نیل به هدف متعالی و مقدس حفظ و ارتقاء سلامتی تک تک افراد جامعه گام برداشته و اقدامات شایسته و لازم را در این خصوص انجام دهیم.