لیست آگهی مناقصات سال ۱۴۰۱ دانشگاه لیست آگهی مزایدات سال ۱۴۰۱ دانشگاه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و بازسازی سازه ساختمان مرکز جامع سرطان مجتمع شهید بهشتی(ره) دانشگاه علوم پزشکی قم

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت ساختمانها ، محوطه و فضای سبز مراکز روستایی و شهری مرکز بهداشت شهرستان سال 1402-1401

 

آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری محل بوفه مواد غذایی مرکز شهداء

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مجتمع خیرین سلامت و مراکز آموزشی درمانی کامکار-عرب نیا، شهدا و حضرت معصومه(س) دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای دانشکـده‌ها و خوابگاه‌های خواهران و برادران معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش خدمات و نظافت مرکز کامکار-عرب نیا

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه در مراکز خدمات جامع سلامت وابسته به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1402-1401

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاهی در مراکز خدمات جامع سلامت

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح احداث مخازن بتنی جهت مجتمع شهید بهشتی(ره)-امیرالومنین(ع)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام امور نظافت(خدمات) و امور پشتیبانی مرکز شهدا و مجتمع خیرین سلامت(نکویی فرقانی ایزدی)

آگهی فراخوان مناقصه  عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان  مرکز خدمات جامع سلامت شهید آوینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید خدمت خودروهای استیجاری دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید خدمت خودروهای استیجاری سواری دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب باطری UPS جهت مجتمع خیرین سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم


آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری نظافت ساختمانها، محوطه، فضای سبز پردیس دانشگاهی و خوابگاه معاونت دانشجویی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و امور  نظافت ساختمانها ، محوطه و فضای سبز مراکز روستایی و شهری مرکز بهداشت شهرستان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره) – امیر المؤمنین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور نظافت ساختمانها، امور خدمات، امور لنژری و  فضای سبز مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره) و امیرالمومنین(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید محلول لیتیوم بروماید جهت مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره)-امیرالمومنین(ع)

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور طرح تخریب و احداث بیمارستان حضرت زهرا (س) و طرح احداث مرکز قطب سرطان شهید بهشتی (ره)

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و بازسازی سازه ساختمان مرکز جامع سرطان مجتمع شهید بهشتی(ره) دانشگاه علوم پزشکی قم

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذاری امور نظافت، امور خدمات عمومی، لنژری و فضای سبز مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره)- امیرالمومنین(ع) دانشگاه علوم پزشکی قم

 

ارسال آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه لیزر هچنیگ جهت آزمایشگاه ناباروری مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای احداث پروژه خانه‌های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی و ابنیه ساختمانهای مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی قم

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید و تأمین مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره) – امیر المؤمنین (ع) در سال 1402

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی جهت مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1402

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سه دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه 280 تن واقعی با کمپرسور اسکرو جهت مرکز قطب سرطان مجتمع  شهید بهشتی(ره)

آگهی فراخوان مزایده عمومی  اجاره محل بوفه مواد غذایی، محل فتوکپی و محل کافی شاپ مجتمع آموزشی درمانی شهید  بهشتی(ره) ـ امیرالمومنین (ع)

 

آگهی فراخوان مزایده عمومی عملیات تخریب اسکلت نیمه کاره  مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی(ره)-امیرالمومنین(ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان اجاره محل مهد کودک مجتمع آموزشی، درمانی شهید بهشتی(ره) ، امیر المومنین(ع)را از طریق مزایده عمومی

آگهی فراخوان اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع آموزشی، درمانی شهید بهشتی(ره) ، امیر المومنین(ع)را از طریق مزایده عمومی

 

آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش باطری‌های اسقاطی، یک دستگاه کندانسور چیلر اسقاطی و یک دستگاه چیلر اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی قم

 

آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذاری محل داروخانه خیرین سلامت

 

آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای نصب و پشتیبانی دستگاههای کارتخوان پایانه های فروشگاهی متصل به بانک مرکزی جهت ستاد و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی قم

 

آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری محل مهد کودک مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه معصومه(س)

 

آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش باتری‌های(ups) ضایعاتی مجتمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم

 

 

 

 

لیست آگهی مناقصات سال ۱۴۰۰ دانشگاه لیست آگهی مزایدات سال ۱۴۰۰ دانشگاه

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی طرح بهسازی و بازسازی طبقه اول ساختمان دانشکده دندانپزشکی ( مرکز EDC ) دانشگاه علوم پزشکی قم

آگهی فراخوان مناقصه پروژه بازسازی خوابگاه متاهلین واقع در مجتمع شهید بهشتی (ره)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای برون سپاری نگهداشت تاسیسات مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه

آگهی فراخوان مناقصه خرید تجهیزات فناوری اطلاعات جهت مرکز آموزشی درمانی کامکار - عرب نیا

آگهی فراخوان مناقصه عمومی «پروژه احداث مرکز پیامبر اکرم (ص)» و «پروژه احداث مرکز جامع سلامت امام حسین (ع)»

آگهی فراخوان مناقصه بیمه مکمل درمان پرسنل، افراد تحت تکفل و سایر امور بیمه‌ای مورد نیاز دانشگاه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی برون‌سپاری خدمات مجتمع شهید بهشتی و پردیس دانشگاه و مراکز بهداشت شهری و روستایی

 

مزایده عمومی برای فروش یک واحد آپارتمان (ملک دکتر حیات بخش)