نشانی: قم – خیابان شهید لواسانی (ساحلی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 
 
کدپستی: 3713649373
 
شماره تماس: 31071100 - 31071111
 
نمابر دبیرخانه:37706470
 
سامانه پیام کوتاه دانشگاه: 30006207
 

جهت تماس با شماره های زیر ابتدا شماره 31071 را شماره گیری کرده و سپس داخلی موردنظر را به آن اضافه نمایید. مثال:  شماره متصدی امور دفتری - آقای شمس: 31071130

شماره تلفن های داخلی دانشگاه علوم پزشکی استان قم

طبقه چهارم

دفتر ریاست- آقای اشکوه

380

کارشناس پیگیری- خانم فیض

108

آقای دکتر خاکی/ خانم منتظری

389

دفتر ریاست - فکس

387

کارشناس پیگیری- خانم حدادی

388

حاج آقا واشیان

377

آقای مهدوی

382

متصدی امور دفتری - آقای شمس

130

آبدارخانه- آقای حبیب پور

385

آقای تقی زاده

376

 

 

طبقه سوم

کارشناس دفتر معاونت توسعه- آقای حاج حسینی

340

کارشناس مسؤل مهندسی سازمان- خانم کارگر

372

کارشناس حقوق و دستمزد- آقای حسنی/آقای کاظمی

347

مسئول دفتر معاونت توسعه- آقای غفاری

386

کارشناس تحول اداری- خانم مقدسی

373

کارشناس حقوق و دستمزد- آقای جعفری

431

دبیرکارگروه برون سپاری- آقای خلج

421

مسؤل آموزش- خانم بشری

419

کارشناس امور مالی بازنشتگان- آقای راد

351

مدیریت منابع انسانی- آقای خاکیان

352

کارشناس مهندسی مشاغل-  خانم عزتی

360

کارشناس اعتبارات- آقای رحمانی

109

معاون مدیر منابع انسانی- آقای علوی

378

کارشناس آموزش- آقای علیزاده

358

رییس اداره ارتباطات- خانم صمیمی

348

کارشناس امور اداری- آقای کاکایی

417

مدیریت بودجه - آقای حمیدی پارسا

356

کارشناس تامین اعتبارات- خانم حق وردی

435

کارشناس مرخصی ها- آقای حبیبی

226

کارشناس بودجه- آقای عظیمی نژاد

374-414

کارشناس صدور چک- خانم کاملی

282

کارشناس آمار کارگزینی- آقای قاسمی

357

کارشناس بودجه- آقای گلابچی/ آقای حسینی/آقای قاضی زاده

355-414

بایگانی امور مالی- آقای فارابی/آقای پیرنظر/آقای احمدی

344

مسؤل ارزشیابی- آقای نادری

371

کارشناس بودجه- آقای رحیمیان/آقای باقرزاده/ خانم سلمانیان

335-414

مسؤل اداره اموال - آقای راهور/آقای عزیزی

345

کارگزین - آقای زارعی

375

مدیر امور مالی- آقای سجادی

123-364

کارشناس اموال- خانم هاشمی

365

کارشناس نقل وانتقالات- آقای صالح

363

معاون مدیرامور مالی- آقای ایمانی

341

مسؤل حسابداری مدیریت- آقای پیشوایی

343

مسؤل امور استخدام- خانم جوهری

361

مسؤل دفتر امور مالی- خانم بهروزیان

107

کارشناس حسابداری- خانم بیرامی

430

کارشناس استخدام- آقای پاده بان

361

مسؤل دفتر امور مالی - فکس

327

کارشناس حسابداری- آقای بهراد

434

مسؤل طرح و لایحه- آقای گایینی/ آقای سراجه

422

کارشناس رسیدگی- خانم جمالی زاده

427

کارشناس مسؤل درآمد(مالی) - آقای پولادی

337

بایگانی پرسنلی- آقای باقری/ آقای طریز آبادی

359

کارشناس حسابداری مدیریت- خانم نجفی

429

کارشناس  درآمد- آقای زمانی/ خانم یوسفی

432

مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری- خانم حیدری

325

مسئول اموررسیدگی مالی- آقای محمدی

342

نماینده دیوان محاسبات استان- آقای موسوی

346

کارشناس مهندسی سازمان- آقای سرکویه

466

کارشناس رسیدگی - آقای رکنی جو

323

آبدارخانه- آقای حسین بربری

320

طبقه دوم

مسؤل دفتر معاونت آموزش- آقای حق پناه

300

کارشناس IT- خانم مقدمی

394

دبیر کارگروه کاهش تصدی گری - آقای علی خلج

421

مسئول امور اداری و عمومی معاونت- خانم سیدفرج الله

321

مدیر امور شاهد و ایثارگران- دکتر خسروبیگی

284

کارشناس امور قراردادها - رضا ورسه

322

معاون مدیر آموزش- آقای دکتر برقعی

393

کارشناس امور شاهد و ایثارگران- آقای ابراهیمی

319

کارشناس حقوقی- آقای نجاتی / آقای غریب لکی

322

مدیر امور آموزشی- آقای دکتر ایزانلو

308

رییس آموزش مداوم- دکتر حمیدرضا باقری

315

مدیر منابع فیزیکی و امور عمرانی- آقای مهندس موسوی

305

کارشناس امور هییت علمی- خانم جافریان

482

کارشناس آموزش مداوم- خانم مصطفوی

318

مسؤل دفتر مدیریت منابع فیزیکی- آقای صادقی فرد

301

کارشناس امور هییت علمی- آقای  دکتر سلیمی

401

رییس حسابداری آموزشی- آقای داداشی

316

کارشناس دفتر فنی- آقای شاهمحمدی

302

کارشناس امور هییت علمی- خانم عواطف سلیم

310

کارشناس حسابداری آموزشی- آقای بهره مند

402

کارشناس دفتر فنی-  آقای حدادزاده و آقای مهندس جعفری

410

مسؤل اعتباربخشی آموزش - خانم دکتر زارعی

292

مسئول امین اموال آموزشی- آقای سالاری پور/آقای تقدمی صابری

317

کارشناس دفتر فنی-  آقای کاردان فر

307

کارشناس تحصیلات تکمیلی- آقای سیامکی

314

حسابدار آموزش- آقای خیرخواه

481

کارشناس دفتر فنی- آقای فیروزی

408

کارشناس نقل و انتقالات- خانم گل محمدی

396

حسابدار آموزش - خانم ایما اکرامی

172

کارشناس دفتر فنی- آقای صمصامی

407

دبیرخانه جذب هییت علمی - آقای عبدی

313

کارشناس امور شهریه دانشجویان - آقای علی اکبرزاده قمی

397

کارشناس دفتر فنی- آقای آسایی/ ابراهیمی زاده

405

کارشناس آموزشی سما - آقای طباطبائی

312

مدیر امور حقوقی- آقای سلگی

256

مسؤل امور بازنشستگان- آقای هاشمی

329

کارشناس دانش آموختگان- آقای صدوقی

398

دبیرخانه هیات تخلفات اداری- آقای زینی وند

362

کارشناس امور بازنشتگان- آقای عباسی/ آقای ماشاءاللهی

461

مسؤل بایگانی آموزشی- خانم احمدی فرد

311

کارشناس حقوقی- احمد جهانبخش

404

مسؤل مددکاری- آقای بهمن زجاجی

324

اداره کارگزینی هییت علمی- خانم چیت ساز

247

متصدی امور دفتری حقوقی- آقای امام یاری

404

کارشناس مسؤل معاونت اجتماعی- آقای نامدار

406

دبیر امور هییت علمی- دکتر خلیفه قلی

309

کارشناس دفتر حقوقی- آقای حیدری/ حسینی مرام

326

آبدارچی- آقای عبدی

399

مسئول آموزش- خانم سعادت فرد و خانم فاطمه کشاورز

395

مسئول امورقراردادها - آقای سعیدی

421

 

 

طبقه اول

معاونت درمان- آقای دکتر پرهام

105

رییس صدور پروانه- خانم فیروزی

254

کارشناس شبکه- آقای محمد پور

270

مسئول دفتر معاونت درمان- آقای زجاجی

104

کارشناس صدور پروانه - خانم امیدی

446

مسؤل شبکه و سخت افزار- آقای حامدی

206

متصدی امور دفتری معاونت درمان- خانم صمیمی

106

کارشناس تعرفه و بیمه- آقای امید خلج

439

کارشناس شبکه- آقای ورسه / آقای پاشاپور

453

مدیر امور درمان- دکتر وکیلی نیا

103

کارشناس گردشگری سلامت- خانم ابراهیمی

171

کارشناس نرم افزار- مهندس رضوانی

271

کارشناس امور آزمایشگاه ها- آقای صابری

261

کارشناس بیماری های خاص- خانم اسکندری

262

کارشناس نرم افزار- مهندس ابروتن

331

کارشناس امور آزمایشگاه ها- آقای موسوی/آقای یوسفی

441

کارشناس تعالی خدمات بالینی- خانم دکتر عابدینی

253

کارشناس نرم افزار- خانم مهندس رضوی

330

مدیر امور آزمایشگاه ها- آقای علی خوش نژاد

440

مدیرنظارت و اعتباربخشی - خانم دکتر جندقی

265

کارشناس نرم افزار- خانم مهندس محبوبه زیارتی

272

کارشناس  امور درمان بیماری - خانم نجف پور

277

کارشناس پرستاری- خانم زمان

266

کارشناس نرم افزار-خانم مهندس حسنی

479

رییس اداره تجهیزات پزشکی- خانم دهقان جوزدانی

476

مدیر پرستاری- آقای صمدی

264

رییس اداره بازرسی و شکایت- دکتر باقری

285

مسؤل امور متخصصین- آقای محمودی

283

کارشناس امور پرستاری- خانم جلالی پور

255

کارشناس بازرسی- عباس فولادی منش

306

کارشناس اورژانس بیمارستانی- آقای حسینی

257

کارشناس امور پرستاری- خانم شهیدی

436

کارشناس مسؤل بازرسی- آقای کریمی

289

کارشناس مسؤل مدارک پزشکی- آقای غفاری

269

کارشناس امور متخصصین - خانم کبیری پور

443

کارشناس بازرسی- آقای قلی زاده

279

کارشناس مسؤل رادیولوژی- آقای عظیمی

287

کارشناس بهداشت بیمارستانی- خانم کبیری نیک

445

کارشناس بازرسی- خانم نامداری

452

کارشناس آمار و مدارک پزشکی- خانم لطیفیان

263

کارشناش نظارت و اعتباربخشی- آقای فتوحی

449

مدیر حراست- دکتر کرملوفر/ آقای علیرضالو

275

کارشناس فیزیوتراپی- خانم ذوقی/ آقامیری

267

کارشناس  بیمه و اقتصاد درمان- خانم فرزانه رحیمی

438

معاون مدیر حراست- آقای صادق زاده

273

کارشناس نظارت بر درمان- آقای محلوجی

286

کارشناس طب ایرانی- دکتر عبداللهی

277

IT حراست- خانم سبحانی

238

کارشناس نظارت بر درمان آقای شریفی

448

کارشناس 190- آقای داوودی

207

دبیرخانه حراست- آقای امین زارع/آقای علی اصغرخوش نژاد

454

بایگانی معاونت درمان- آقای خیراندیش، خانم نجاتی

276

مسؤل اداره تغذیه- آقای قنبری

245

حفاظت اسناد- آقای محمد بابلی

238

کارشناس دندان پزشکی- خانم شکری

288

کارشناس تجهیزات پزشکی - خانم جوادی

248

حفاظت فیزیکی- آقای مرتضوی

455

کارشناس صدور پروانه- خانم اکبری/خانم یوسفی

465

مسؤل فیزیک بهداشت دانشگاه - آقای دکتر شفیعی

277

آبدارچی- آقای شهریاری

280

کارشناس کمیسیون ماده 11 - آقای اردلان

257

مدیر فناوری و اطلاعات- مهندس آقازیارتی

278

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات - خانم آمره ای

267

کارشناس سخت افزار- آقای کریمی

281

 

 

طبقه همکف

مدیر امور پشتیبانی- آقای رضایی پور

290

مسؤل دبیرخانه- آقای نامدار

229

راننده گزینش- آقای گنجعلی خانی

473

معاون مدیر امور پشتیبانی- خانم امینی

236

امور دفتری دبیرخانه- خانم بزرگ قمی

229

مسؤل مصاحبه- آقای عاشوری

473

مسؤل اداره رفاهی- آقای آذری

459

متصدی امور دفتری و دبیرخانه- خانم سجادی/خانم محرابی پور

229

مدیر روابط عمومی و بین الملل- آقای صدر

223

کارشناس امور رفاهی و بیمه- آقای علی دوست

467

رییس اداره تدارکات- آقای معماریان

235

کارشناس روابط عمومی- خانم صادق

223

کارشناس امور وام- خانم پاک دامن

239

کارپرداز- آقای حیدری/آقای عربی

463

کارشناس اطلاع رسانی و نشریات- آقای ساکت

224

کارشناس امور رفاهی- خانم کبیری نیک

239

مسؤل تاسیسات- آقای بلندنظر

201

کارشناس امور خبری- آقای علی آبادی

224

رییس اداره تربیت بدنی- آقای حیدری زاده

268

کارشناس تاسیسات- آقای مقیمی/آقای زانیچ

201

کارشناس سمعی بصری- آقای اکبریان

474

مسؤل حسابداری امور پشتیبانی- آقای اخوان

230

مسؤل واحد نقلیه- آقای آتشبار

241

کارشناس سمعی بصری- آقای اسدی

474

کارشناس درآمد، صدور چک و بایگانی- آقای قاسملو

464

مسؤل امور مالی طرح های عمرانی- آقای اخوان

230

کارشناس امور خبری- آقای حسینی

477

کارشناس دفترداری حسابداری- آقای رضایی

233

کارشناس امور مالی طرح های عمرانی-  آقای رفسنجانی/ آقای اکبری

411

مسؤل انتظامات و حفاظت فیزیکی- آقای شریفی / آقای تعبدی

225-478

کارشناس رسیدگی حسابداری- آقای حقدوست

233

رییس هسته گزینش- آقای عسگری

217

نگهبانی و اطلاعات

251

کارشناس رسیدگی حسابداری- آقای واحدی نسب

212

کارشناس تحقیقات- آقای علی اکبری/آقای مهری/آقای رفیعی

218

 نماینده شرکت پرستاری

259

رییس اداره خدمات پشتیبانی- آقای پیرنظر

232

مسؤل گزینش خواهران- خانم یزدیان

219

بانک رفاه- آقای صابر

222

کارشناس بهداشت محیط- خانم گودرزی

232

کارشناس مصاحبه- خانم پناهی/خانم کریمی/ خانم شکری

219

آبدارچی- آقای حسنی

237

مسؤل خدمات- آقای شریفی

240

کارشناس تحقیقات- آقای حاتمی /آقای شریفی نصب /آقای محسنی زاده

214

 

 

طبقه  طبقه 1-

مسؤل مرکز تلفن- خانم محفوظی

100-111

کارشناس مامایی - خانم حزبیان

211

مسؤل بسیج جامع پزشکی- آقای سرهنگ رضایی

291

دفتر مامایی/ کارشناس مسئول مامایی - خانم صفری مقدم

205

مسؤل انبار ملزومات- آقای اسمعیل آباد

328

بسیج جامعه پزشکی

216

طبقه 2-

کارشناس کمیسیون پزشکی- آقای داوودی

207

آبدارخانه سالن ها- آقای امیدی پور

204

موتورخانه تاسیسات

209

واحد چاپ و تکثیر

202

ثبت ورود و خروج پرسنلی- آقای علیزاده

210

نماینده نهاد رهبری- حاج  آقای جوانمردزاده

334

نماینده بیمه تکمیلی

170

 

 

محوطه دانشگاه

سالن امام علی (ع)

250

انتظامات درب اصلی

221

 استقرار رانندگان نقلیه

246

 

 

لیست کامل شماره تلفنهای دانشگاه و مراکز تابعه را می توانید از اینجا دانلود کنید.