نشانی: قم – خیابان شهید لواسانی (ساحلی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 
 
کدپستی: 3713649373
 
شماره تماس: 31071100 - 31071111
 
نمابر دبیرخانه:37706470
 
سامانه پیام کوتاه دانشگاه: 30006207

 

طبقه چهارم

 دفتر ریاست

 380

 کارشناس دفتر ریاست

 384

 آبدارخانه

 385

 دیوان محاسبات

389 

 

طبقه سوم
معاونت توسعه 340 معاونت امور مالی 349 معاون امور اداری 353 رفاه و ارزشیابی - هیئت علیمی 325
تشکیلات 360 مدیریت امور اداری 352 بایگانی اسناد مالی 344 ماشین نویسی 386
ذیحسابی و ثبت اسناد ملی 341 جمعداری اموال 282 جمعداری اموال 345 اداره بودجه (کارشناسان ) 354
اداره بودجه (کارشناسان ) 355 کارشناس پشتیبانی 386 دفتر طرح و کارگزینی استخدام 350 اداره رسیدگی به اسناد 342
دفتر داری 348 مدیر تشکیلات و بودجه 356 بایگانی اداری و امور مرخصی 359 اعتبارات 343
کارگزینی بازنشستگی 346 رایانه کارگزینی 357 واحد آموزش ضمن خدمت 358 دریافت و پرداخت 347
امور مالی بازنشستگان 351 صدور چک - دبیرخانه ذیحسابی 323        

 

طبقه دوم
معاونت آموزشی 300 جمعداری 317 امور دانشجویی 303 دفتر نهاد 306
مدیر آموزشی 300 امور پژوهشی 311 امور خوابگاه 306 دفتر فنی 302
اداره خدمات آموزشی 309 واحد بازآموزی 313 امور فرهنگی درالقران 363 گروه حقوقی 322
امور اداری معاونت آموزشی 321 مرکز توسعه آموزش 314 تربیت بدنی 315    
امور مالی آموزشی 316 معاونت دانشجویی 304 مسوول نهاد 301    
امور پژوهشی 311 امور خوابگاه 306 دفتر فنی 302    
اداره خدمات آموزشی 309 واحد بازآموزی 313 امور فرهنگی درالقران 363 گروه حقوقی 322
امور اداری معاونت آموزشی 321 275 رئیس آمار و فناوری اطلاعات 278    
بیماریهای خاص 262 تجهیزات پزشکی 279 حفاظت فیزیکی 273 آمار و فناوری اطلاعات 270
دفتر پرستاری 266 کارشناس مامایی 263 رئیس اداره بازرسی 238 آبدارخانه 280
رئیس اداره نظارت بر درمان 283 بایگانی اداره نظارت بر درمان 276 اداره بازرسی 279    

 

 

طبقه همکف
اطلاعات 210 خدمات پشتیبانی 212 تاسیسات 201 گزینش و بسیج خواهران 219
نگهبانی 220 واحد منازل سازمانی 230 نقلیه 211 روابط عمومی 223
نگهبانی محوطه 221 کارپردازی و تدارکات 235 چاپ و تکثیر 237 سمعی بصری 224
نگهبانی شب 225 مسوول دبیرخانه 229 انبار ملزومات 232 اورژانس 216
رئیس خدمات پشتیبانی 233 رایانه دبیرخانه 228 رئیس هسته گزینش 217 بانک 222
حسابداری خدمات پشتیبانی 233 دفتر شرکت خدمات 240 هسته گزینش 218    طبقه زیرزمین
مرکز تلفن 200 فروشگاه 205 موتورخانه 209 سالن شهید مفتح 204
املاک 202 سمعی بصری 208 سالن شهید احدی 208    

 

 

لیست کامل شماره تلفنهای دانشگاه و مراکز تابعه را می توانید از اینجا دانلود کنید.