تاریخچه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1375 و پس از ارتقای قم به استان، با عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، شروع به فعالیت نمود و فعالیت آموزشی خود را از مهر ماه 1376 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، آغاز کرد. با توسعه فعالیت‌های آموزشی و ایجاد دانشکده‌های بهداشت و پزشکی، در سال 1384، ارتقای دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید. با ایجاد دانشکده‌های جدید و راه‌اندازی رشته‌های مختلف تحصیلی، تعداد دانشکده‌های موجود دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392، به 6 دانشکده رسیده است:
- پزشکی
- دندانپزشکی
- طب سنتی
- پیراپزشکی
- پرستاری و مامایی
- بهداشت
همچنین، آمار شاغلان به تحصیل دانشگاه در سال تحصیلی 93-1392، حدود 1800 نفر می‌باشند که در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی Ph.D و دکتری تخصصی دستیاری تحصیل می‌کنند.
تعداد رشته‌های تحصیلی دایر در دانشگاه، 17 رشته است که در مقطع کاردانی: 1 رشته، در مقطع کارشناسی پیوسته: 7 رشته، کارشناسی ناپیوسته: 4 رشته، دکتری عمومی: 2 رشته، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی Ph.D و دکتری تخصصی دستیاری، هر کدام 1 رشته را شامل می‌شوند.
تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه در حدود 130 نفر است که 8 نفر دانشیار، 80 نفر استادیار و 42 نفر مربی می‌باشند.
از بین رشته‌های تحصیلی، رشته طب سنتی ایرانی در مقطع دکتری تخصصی Ph.D و در بین دانشکده‌ها، دانشکده طب سنتی، در سال جاری ایجاد و تأسیس شده‌اند. ضمناً، راه‌اندازی دانشکده طب و دین این دانشگاه که تنها دانشکده از نوع خود در کشور می‌باشد، در دست پیگیری است.