ردیف

نام بیمارستان

شماره تلفن

آدرس
     1مجتمع
 آموزشی درمانی خیرین سلامت


مرکز آموزشی درمانی نکوئی - هدایتی

37211061

خ طالقانی(آذر) ،بعد فلکه میرزای قمی

مرکز آموزشی درمانی فرقانی

37211061

خ طالقانی(آذر) ،بعد فلکه میرزای قمی

مرکز آموزشی درمانی ایزدی

37211301


خ طالقانی(آذر) ،بعد از پمپ بنزین    
2

 


مجتمع
 آموزشی درمانی شهید بهشتی


مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

36122000

میدان امام خمینی(ره)، بلوار شهید‌ بهشتی

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع)

36618113

میدان امام خمینی(ره)، بلوار شهید بهشتی


    3

     مرکز آموزشی درمانی شهدا

31103030

انتهای بلوار توحید ،نبش حکمت شمالی


    4

        مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س) (خرّمی سابق)

36651801

خ امام خمینی(ره) ، بعد از میدان شهید زین الدین ،
جنب مسجد امام حسن(ع)


    5

    مرکز آموزشی درمانی کامکار- عرب نیا

37713511

خ 19دی(باجک)، جنب کلانتری19دی