بیانیه توافق سطح خدمات دانشگاه علوم پزشکی قممراجعین محترم
؛

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم به اطلاع می رسد:


  1- تارنمای دانشگاه علوم پزشکی قم امکان درج پیشنهادات، شکایات  را در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.


  2- در قسمت "تماس با ما" می توانید به اطلاعات تماس حوزه ریاست، معاونت درمان، دبیرخانه، امور مالی و سایر بخش های ستاد دانشگاه دسترسی داشته باشید.


  3- تارنمای دانشگاه به صورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضیان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه نقص و اشکال فنی به مخاطبان اطلاع رسانی خواهد شد.


   4- حوزه پاسخگویی "میزخدمت" برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیر الکترونیکی راه اندازی گردیده است.


   5- در صورت تمایل برای بهبود کیفیت ارائه خدمات در این تارنما خواهشمند است در "نظر سنجی" تارنما دانشگاه علوم پزشکی قم شرکت فرمایید.