ارتباط با دفتر ریاست
دوستان عزیزی که تمایل دارند با دفتر ریاست دانشگاه ارتباط برقرار کنند می توانند از مسیرهای زیر استفاده نمایند.

1- تلفن ها: 
الف- مرکز تلفن
ب- دفتر ریاست: 7713550- 0251

2- نمابرها:
الف- دبیرخانه: 7706470-0251 
ب- دفتر ریاست: 7706767- 0251

3- پست الکترونیک: Pres@muq.ac.ir

4- نامه: نامه‌های خود را به نشانی زیر ارسال فرمائید:
قم، خیابان شهید لواسانی (ساحلی)، جنب بیمارستان کودکان، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، کد پستی 37185، صندوق پستی 3756