پاسخ به شبهات واکسن

چرا واکسن کرونا، انواع زیادی دارد؟

دکتر احسان شریفی پور رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مبارزه با کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید