پیامبر‌اکرم صلی الله علیه و آله : رجب ماه بارش رحمت الهى است.

حدیث قدسى درمورد ماه رجب:

الشّهر شهری و العبد عبدی و الرّحمة رحمتی فمن دعانی فی هذا الشّهر أجبته و من سألنی أعطیته.
ماه (رجب)، ماه من، بنده، بنده من، و رحمت، رحمت من است؛ هر که در این ماه مرا بخواند، اجابتش کنم و هر که حاجت آورد، عطایش کنم.


کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید