• 99/11/21 - 10:05
  • 55
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تبیین چالش‌های روان‌شناختی مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین ناباروری: یک مطالعه کیفی

به طور کلی، مرور مقوله‌ها و مفاهیم به دست آمده از این پژوهش و جمع‌بندی آن‌ها به خوبی می‌تواند دغدغه‌ها و دشواری‌های تجربه شده توسط مردان نابارور را نمایان سازد و تصویر شفافی از مشکلات آن‌ها را در اختیار متخصصان و مسئولان قرار دهد.

تبیین چالش‌های روان‌شناختی مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین ناباروری: یک مطالعه کیفی

زمینه و هدف: امروزه با توسعه علم پزشکی، مشکل ناباروری زوجین برطرف شده است؛ اما این مسأله، چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تبیین چالش‌های روان‌شناختی مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین ناباروری انجام شد.
روش بررسی: طرح پژوهش حاضر از نوع پدیدارشناسی بوده و روش آن کیفی می‌باشد. جامعه هدف شامل: نه نفر از مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین ناباروری بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند و ملاک‌محور با حداکثر تنوع تا رسیدن به اغنا انتخاب شدند. سپس داده‌ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری گشته و با استفاده از روش دیکلمن (Dickelman) کدگذاری و تحلیل گردیدند. فرایند کدگذاری در قالب کدهای اولیه، مفاهیم و مقوله‌ها مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: براساس یافته‌ها، چالش‌های روان‌شناختی مردان نابارور متقاضی درمان‌های جایگزین کمک باروری شامل: چهار درونمایه اصلی (چالش‌های پیش‌آیندی، چالش‌های فرایندی، چالش‌های زمینه‌ای و چالش‌های پس‌آیندی) و 13 درونمایه فرعی (مشکل در تصمیم‌گیری و پذیرش درمان، چالش‌های مرتبط با زندگی عاری از فرزند، چالش‌های فکری و احساسی زوجین در مسیر درمان، چالش‌های تأثیرگذار بر زندگی مشترک، نگرانی‌های مرتبط با جریان درمان، چالش‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌های خانواده و اطرافیان، نگرانی از عدم پذیرش فرهنگی و اجتماعی و دغدغه‌های شرعی و نگرانی ناشی از احتمال بروز نقایص جسمی، ذهنی و رفتاری کودک و چالش‌های مرتبط با ایفای نقش والدی) می‌باشد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی، مرور مقوله‌ها و مفاهیم به دست آمده از این پژوهش و جمع‌بندی آن‌ها به خوبی می‌تواند دغدغه‌ها و دشواری‌های تجربه شده توسط مردان نابارور را نمایان سازد و تصویر شفافی از مشکلات آن‌ها را در اختیار متخصصان و مسئولان قرار دهد.

واژه‌های کلیدی: اهدای مستقیم بافت، ناباروری مردان، روان‌شناسی

  • گروه خبری : اطلاعیه ها
  • کد خبر : 39540

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید