گزارش تصویری

آغاز تزریق واکسن «کوو ایران برکت» در قم

واکسن ایرانی برکت با تزریق به نخستین گروه از سالمندان ۶۸ ساله از امروز ۲۰ تیر ماه به شکل رسمی در ۳ مرکز استان قم آغاز شده است. زمان تزریق نوبت دوم واکسن ایرانی کوو ایران برکت ۲۸ روز پس از تزریق نوبت اول بوده و کسانی که در نوبت اول واکسن خارجی دریافت کرده اند برای تزریق نوبت دوم براساس نوبت دهی در کارت واکسن ارائه شده به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید