گزارش ویدئویی

آدرس و ساعات فعالیت مراکز واکسیناسیون کرونای استان قم در نرم افزار نشان

در این کلیپ نحوه دسترسی به موقعیت و آدرس مراکز واکسیناسیون کرونای استان قم در نرم افزار نشان و همچنین ساعات فعالیت و.... نشان داده شده است.

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید