قم در آستانه ورود به منطقه زرد کرونایی است

قم در آستانه ورود به منطقه زرد کرونایی است

دکتر سیامک محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم:میزان مراجعه به مراکز سرپایی و تست های مثبت کرونایی در سطح این استان در دو هفته اخیر با روند افزایشی همراه شده است.

تاکنون ۳ بیمار کرونای جهش یافته در قم شناسایی شده که حال عمومی هر سه پایدار است

تاکنون ۳ بیمار کرونای جهش یافته در قم شناسایی شده که حال عمومی هر سه پایدار است

دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه هیات رئیسه گفت: در سفر هفته گذشته وزیر بهداشت، وضعیت ارتقا و عملکردی مجموعه دانشگاه را مطلوب برآورد کردند و با برنامه‌های پیش بینی شده این روند ادامه خواهد یافت.

حدود ۲ هزار دوز واکسن کرونا به قم وارد شده است

حدود ۲ هزار دوز واکسن کرونا به قم وارد شده است

دکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم در نشست کمیته اجرایی واکسیناسیون کووید۱۹: تاکنون دو مرحله واکسن به قم وارد شده که در مرحله اول ۱۹۰ دوز و در مرحله دوم نیز شامل ۱۸۰۰ دوز میباشد.