سالمندان بالای ۷۵ سال کهک و روستاهای تابعه، علیه کرونا واکسینه شدند
گزارش ویدئویی

سالمندان بالای ۷۵ سال کهک و روستاهای تابعه، علیه کرونا واکسینه شدند

صبح امروز، یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده توسط مرکز بهداشت شهرستان و اعزام تیم بیماریها و حراست به همراه واکسن و تجهیزات لازم به مرکز کهک، واکسیناسیون سالمندان بالای ۷۵ سال این بخش و روستاهای تابعه نیز انجام شد.

نظرسنجی