1 مورد یافت شد

کمیته اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

https://muq.ac.ir/اخبار/کمیته-اطلاع-رسانی-دانشگاه-علوم-پزشکی-قم-برگزار-شد

کمیته اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد کمیته اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد این کمیته با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی قم و اعضای کمیته برگزار و بر اهمیت اطلاع رسانی به موقع و دقیق به همشهریان تاکید...

{date}