1 مورد یافت شد

مروری بر ترومبوز وریدی عمقی و ترومبوز وریدی سطحی و آمبولی ریه

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/مروری-بر-ترومبوز-وریدی-عمقی-و-ترومبوز-وریدی-سطحی-و-آمبولی-ریه

ترومبوز وریدی عمقی و ترومبوز وریدی سطحی و آمبولی ریه مروری بر ترومبوز وریدی عمقی و ترومبوز وریدی سطحی و آمبولی ریه ترجمه و گردآوری:دکتر ریحانه تبرائی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر سجاد رضوان دستیار تخصصی رادیولوژی دانشگاه...

{date}