1 مورد یافت شد

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق با رویکرد بالینی ویژه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی

https://muq.ac.ir/-اطلاعیه‌ها/علوم-تشریح-دستگاه-قلب-و-عروق-با-رویکرد-بالینی-ویژه-دانشجویان-پزشکی-و-دندانپزشکی

آناتومی یا علوم تشریح نامیده می شود به عنوان پایه و اساس مباحث بالینی پزشکی برای دانشجویان گروه علوم پزشکی ضرورتی اجتناب ناپذیری داشته و برای مطالعه دانشجویان پزشکی، پرستاری و مامایی، دندانپزشکی و توانبخشی ضروری است. این کتاب در 218 صفحه و در هفت فصل به...

{date}