راهکارهایی برای رفع سردرد روزه‌داران

راهکارهایی برای رفع سردرد روزه‌داران

از دلایل سردرد در روزه‌داری میشه به ترک و یا کاهش مصرف کافئین، فعالیت زیاد در طول روز مخصوصا زیر نور خورشید، کم‌خوابی، گرسنگی و افت قند خون اشاره کرد.

روز ملی منابع انسانی گرامی باد.

روز ملی منابع انسانی گرامی باد.

ارزشمندترین و اساسی ترین رکن هر سازمان، منابع انسانی آن است. 25 فروردین روز ملی منابع انسانی بر همکاران عزیز و زحمتکش دانشگاه علوم پزشکی قم گرامی باد.