ضمن تقدیر از کلیه بازدیدکنندگان گرامی، به اطلاع می رساند کلیه عزیزان شهروند می توانند موضوعات مدنظر، پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص زمینه های مختلف سلامت و امنیت غذایی استان را  از طریق تماس تلفنی یا ارسال ایمیل به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند تا در جلسات استانی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مورد بررسی قرار گیرد.

ایمیل دبیرخانه : ebrahimi@muq.ac.ir

شماره تماس: 02517757880