• 1399/11/21 - 10:20
  • 1125
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بررسی تأثیر شکل رزوه و شکل شیار بر ثبات اولیه مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز المان محدود/ مهدی سامانی

بررسی تأثیر شکل رزوه و شکل شیار بر ثبات اولیه مینی اسکرو های ارتودنتیک به روش آنالیز المان محدود/ مهدی سامانی

چکیده:مقدمه: مدیریت انکوریج در طول درمان ارتودنسی، یکی از چالش های دشوار و غیر قابل پیش بینی درمان می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر مکانیکی طراحی شکل رزوه و شکل شیار بر ثبات اولیه ی مینی اسکرو های ارتودنسی به روش آنالیز المان محدود است.مواد و روش ها: 5 مدل المان محدود از مینی اسکرو ها به گونه ای که از لحاظ شکل رزوه ها (V-shape, buttress, reverse buttress) و شکل شیار (round, sharp) طراحی شد. مینی اسکرو ها در استخوان آلوئول قرار داده شوند. برای شبیه سازی نیروی ارتودنتیک، نیرویی به میزان 2 نیوتن یک بار صورت برشی (عمود بر محور طول مینی اسکرو) و یک بار به صورت کششی (به سمت خارج از استخوان) بر تمام مدل ها اعمال شد. آنالیز المان محدود به منظور بررسی توزیع استرس در سطح تماس استخوان و مینی اسکرو انجام شد.یافته ها: تغییر طراحی شکل رزوه ها باعث تغییر میزان استرس های ایجاد شده در مینی اسکرو و استخوان آلوئولار اطراف آن می شود. کم ترین میزان استرس، پس از اعمال نیروی برشی در مدل v-shape بود. نتیجه گیری: بر اساس الگوی استرس مشاهده شده، ثبات بیومکانیکال مینی اسکرو مدل شماره ی 1 در برابر نیروی کششی 2 نیوتن و مدل شماره 3 در برابر نیروی برشی 2 نیوتن تقویت می شود.واژه های کلیدی: آنالیز المان محدود، انکوریج اسکلتال، شکست، بقا

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 39542

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید