• 1399/11/21 - 10:21
  • 1720
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اثرات ضددیابت گیاه Alpinia Officinarum در موش های صحرایی دیابتی ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزوسین

اثرات ضددیابت گیاه Alpinia Officinarum در موش های صحرایی دیابتی ناشی از نیکوتینامید- استرپتوزوسین/ فاطمه سادات مقیمی

مقدمه: دیابت یک اختلال متابولیک شایع است . انسولین و داروهای خوراکی کاهنده قند خون ،اساس درمان دیابت را تشکیل می دهند. با وجود این ، دارو های مذکور اثرات جانبی مهمی دارند و همیشه نمی توانند قند خون را در محدوده طبیعی حفظ و از عوارض دیررس دیابت پیشگیری کنند . با افزایش نگران کننده شیوع دیابت و هزینه های درمانی مرتبط با آن ، علاقه به گیاهان دارویی ضد دیابت نیز بیشتر شده است . گیاه(AO)Alpinia Oficinarrum یکی از گیاهانی است که در طب سنتی به اثرات کاهنده قند خون ان اشاره شده است.روش کار : سی و شش موش صحرایی نر از نژاد ویستار ، به شش گروه شش تایی تقسیم شدند.گروهA: گروه کنترل نرمال که نرمال سالین به میزان mL/Kg 10 دریافت کردند ، گروهB: گروه کنترل دیابتی که نرمال سالین به میزان mL/Kg 10 دریافت کردند ، گروهC: گروه دیابتی تحت درمان با mg/Kg25/0 گلی بن کلامید ، گروهD:گروه موش های دیابتی تحت درمان با mg/Kg 100عصاره هیدروالکلی AO، گروهE: گروه موش های دیابتی تحت درمان با mg/Kg 200 عصاره هیدروالکلی AO ،گروهF: گروه موش های دیابتی تحت درمان با mg/Kg 500 عصاره هیدروالکلی AO.موش های دیابتی با استرپتوزوسین دیابتی شدند و اقدامات درمانی به مدت 28 روز بر روی موشها صورت گرفت. وزن حیوانات دو نوبت در روز اول و 28 درمان اندازه گیری شد . قند خون ناشتای هر حیوان ( پس از 12 ساعت بی غذایی )یک روز قبل از شروع درمان ، 14 و 28 روز پس از درمان اندازه گیری شد.یافته ها :عصاره گیاه Alpinia Oficinarrum به طور معنی داری (P value <0.05) قند خون را کاهش داد . نتیجه گیری: در این بررسی مشخص گردید گیاه AO دارای اثر ضد دیابتی می باشد . کلمات کلیدی: دیابت شیرین، الپینیا افیسیناروم، موش صحرایی.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 39544
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید