پیام سلامتی
در هر مكان و به هر شكلی كه می‌توانيد به فعاليت بدنی بپردازيد. اين فعاليت‌های پراكنده فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامتی شماست.
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 5530
بازديدکنندگان امروز: 2523
کل بازديدکنندگان: 20078072
بازديدکنندگان آنلاين: 5
زمان بارگزاري صفحه: 0.2964 ثانيه
سایر دانشگاه های کشور

دانشگاه های ایران

اتحاديه بين المللي دانشگاههاي جهان http://www.unesco.org/iau/
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز http://www.iaushiraz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك http://www.iauro.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك http://www.iau-arak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب http://www.azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان http://www.khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن http://www.riau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان http://www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران http://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم http://www.qom-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج http://www.kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال http://www.iau-tnb.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي http://www.iauctb.ac.ir
دانشگاه اراك http://www.araku.ac.ir
دانشگاه شیراز http://shirazu.ac.ir
دانشگاه اروميه http://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir
دانشگاه امام صادق عليه السلام http://www.isu.ac.ir
دانشگاه الزهرا عليها سلام http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه امام حسين عليه السلام http://www.unp.ir
دانشگاه بين المللي امام خميني رحمه الله عليه http://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه بو علي سينا همدان http://www.basu.ac.ir
دانشگاه بيرجند http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه پيام نور http://www.pnu.ac.ir
دانشگاه پيام نور شيراز http://www.spnu.ac.ir
دانشگاه تبريز http://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تربيت مدرس http://www.modares.ac.ir
دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir
دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان http://www.cancer-institute.ac.ir
دانشگاه رازي كرمانشاه http://www.razi.ac.ir
دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir
دانشگاه سمنان http://www.semnan.ac.ir
دانشگاه سيستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شاهرود http://www.shahrood.ac.ir
دانشگاه شهركرد http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهيد بهشتي http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهيد چمران اهواز http://www.cua.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت آبادان http://www.put.ac.ir
دانشگاه صنعتي اصفهان http://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران ( http://www.aut.ac.ir
دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي http://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتي شريف http://www.sharif.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبايي ( ره( http://www.atu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ايران http://www.iust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراك http://www.iustarak.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت بهشهر http://www.bust.ac.ir
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان http://www.gau.ac.ir
دانشگاه فردوسي مشهد http://www.um.ac.ir
دانشگاه كاشان http://www.kashanu.ac.ir
دانشگاه گيلان http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir
دانشگاه مفيد http://www.mofidu.ac.ir
دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir
دانشگاه يزد http://www.yazduni.ac.ir
دانشگاه سهند تبريز http://www.sut.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور http://www.iau-neyshabur.ac.ir
دانشگاه الزهرا http://azzahra.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان قزوین http://www.qpnu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر http://meshkin-iau.ac.ir